Wykładowcy

Przedstawiamy listę wykładowców biorących udział w programach Media Medical

prof. Włodzimierz Baranowski

Prof. Włodzimierz Baranowski

e-Akademia Ginekologii
Specjalizuje się ginekologii onkologicznej, jest kierownikiem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie. Jego głównymi dziedzinami działalności zawodowej są ginekologia operacyjna oraz onkologia ginekologiczna. Profesor Baranowski jest autorem ponad 200 prac i doniesień zjazdowych, został trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Jest członkiem komitetów redakcyjnych licznych wydawnictw profesjonalnych oraz przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prof. Krzysztof Buczyłko

Prof. Krzysztof Buczyłko

e-Akademia Astmy
Specjalista alergolog, laryngolog. Prof. dr hab. Centrum Alergologii w Łodzi.

Prof. Andrzej Emeryk

Prof. Andrzej Emeryk

e-Akademia Astmy
Specjalista alergolog, pediatra, pulmonolog. Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Prof. Iwona Grzelewska-Rzymowska

Prof. Iwona Grzelewska-Rzymowska

e-Akademia Astmy

Prof. Jerzy Kruszewski

Prof. Jerzy Kruszewski

e-Akademia Astmy
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii. Konsultant Krajowy ds. Alergologii, członek wielu rad i zespołów eksperckich powoływanych przez Ministra Zdrowia. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Redaktor Naczelny czasopisma "Lekarz Wojskowy". Członek Komisji Alergologii PAN oraz Komisji Transfuzjologii i Transplantologii PAN. Członek Rady Programowej TVNmed oraz wielu rad programowych, komitetów redakcyjnych czasopism medycznych i platform edukacyjnych dla lekarzy oraz komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych sympozjów i kongresów.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowal

Prof. dr hab. Krzysztof Kowal

e-Akademia Astmy

Prof. Piotr Kuna

Prof. Piotr Kuna

e-Akademia Astmy
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Członek wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich. Współpracownik redakcji licznych medycznych czasopism naukowych i szkoleniowych (opublikował ponad 700 doniesień i prac naukowych). Od 1981 r. pracuje w Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pełnił na uczelni funkcje uczelnianego Koordynatora ds. Programów Unii Europejskiej Tempus/Sokrates, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Instytutu Medycyny Wewnętrznej, kierownika Katedry Pulmonologii i Alergologii oraz kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Prof. Ryszard Kurzawa

Prof. Ryszard Kurzawa

e-Akademia Astmy
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój.

Prof. dr hab. Bernard Panaszek

e-Akademia Astmy
 

Prof. Ewa Nowak-Markwitz

Prof. Ewa Nowak-Markwitz

e-Akademia Ginekologii

Prof. Przemysław Oszukowski

e-Akademia Ginekologii
Lekarz ginekolog, posiada drugi stopień specjalizacji medycznej w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pełni funkcję kierownika Kliniki Ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

Prof. Tomasz Paszkowski

e-Akademia Ginekologii
Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast oraz w Harvard Medical School w Bostonie. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Przez 2 kadencje był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i PTMA.

Prof. Prof. Rafał Pawliczak

Prof. Rafał Pawliczak

e-Akademia Astmy
Specjalista: alergologii, immunologii, chorób wewnętrznych. Kierownik Zakładu Immunopatologii Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii. Profesor Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Michał Pirożyński

Prof. Michał Pirożyński

e-Akademia Astmy
Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i chorób płuc II stopień specjalizacji. Członek American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, European Respiratory Society. Członek - założyciel Societas Europea Pneumologica.

Prof. Piotr Radziszewski

Prof. Piotr Radziszewski

e-Akademia Ginekologii
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Członek Komitetów: Edukacyjnego, Neurourologii, Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS). Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS). Członek komitetu redakcyjnego „Neurourology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Kwartalnika NTM”.

Prof. Tomasz Rechberger

Prof. Tomasz Rechberger

e-Akademia Ginekologii
Dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem otrzymał w 1978 i rozpoczął prace jako asystent stażysta w II Klinice Ginekologii Operacyjnej kierowanej przez profesora Jerzego Jakowickiego. W 1982 roku uzyskał pierwszy, a w roku 1985 drugi stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. W tym samym roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2 kadencji pełnił funkcję wice przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od l. 10.1998 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w  Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 1999 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. Barbara Rogala

Prof. Barbara Rogala

e-Akademia Astmy
Profesor nauk medycznych. Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog, specjalista immunologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2009-2012). Członek towarzystw naukowych: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Komisji Immunologii Klinicznej PAN, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Członek Rady Programowej czasopism: Medycyna Praktyczna, Alergia, Astma, Immunologii Kliniczna, Postępy Dermatologii i Alergologii, Alergia. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych.

Prof. Bolesław Samoliński

e-Akademia Astmy
Profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista: alergologii, otorynolaryngologii, zdrowia publicznego. Kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie ul. Banacha 1a. Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii na Mazowszu.

prof. Marek Spaczyński

Prof. Marek Spaczyński

e-Akademia Astmy
Kierownik Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej oraz Kliki Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek towarzystw i rad naukowych, krajowych i zagranicznych, m. in. PTG, FIGO, EBCOG, ECCA, Rady Naukowej Instytutu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Honorowy Słowackiego Towarzystwa Ginekologiczno - Położniczego (od 2005), Honorowy Członek PTG (od 2006). Autor licznych prac oryginalnych, ponad 800 publikacji w formie artykułów, doniesień i streszczeń; redaktor i współautor kilkunastu podręczników.

prof. dr hab. Paweł Śliwiński

Prof. dr hab. Paweł Śliwiński

e-Akademia Astmy

Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek

e-Akademia Astmy
 

Dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

e-Akademia Astmy
 

Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

e-Akademia Astmy
 

Dr Jacek Doniec

Dr Jacek Doniec

e-Akademia Ginekologii
 

Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja

e-Akademia Astmy
 

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

e-Akademia Astmy
 

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

e-Akademia Astmy
 

Dr n. med. Marcin Michalak

Dr n. med. Marcin Michalak

e-Akademia Astmy

Dr Jacek Mućka

e-Akademia Astmy
 

Dr Paweł Miotła

e-Akademia Ginekologii
Specjalista położnictwa i ginekologii- adiunkt w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zdrowia Publicznego. Jest autorem ponad 30 prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 50 doniesień zjazdowych krajowych oraz zagranicznych oraz 7 rozdziałów w podręcznikach poruszających problematykę nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu płciowego. Wielokrotnie uczestniczył  w pracach komitetów organizacyjnych konferencji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Uroginekologii PTG oraz International Continence Society. Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFe), International Urogynecological Association (IUGA), International Continence Society (ICS).

Dr n. med. Tadeusz Przybyłowski

e-Akademia Astmy
 

Dr Artur Rogowski

Dr Artur Rogowski

e-Akademia Ginekologii
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista ginekologii i położnictwa. Specjalizuje się w ginekologii i położnictwie, uroginekologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie; Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej  jako starszy asystent. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz  European Urogynecological Association (EUGA). Posiada Certyfikat w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych Sekcji Ultrasonografii PTG. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych.

Dr Paweł Skorupski

e-Akademia Ginekologii
 

Dr Andrzej Wróbel

e-Akademia Ginekologii
 

Dr n. med. mgr prawa Justyna Zajdel

e-Akademia Astmy
Zakład Prawa Medycznego. Międzyuczelniana Katedra Nauk Humanistycznych,Uniwersytet Medyczny w Łodzi.